bet365.textbacklinksexchange.com

Історія факультету


Без минулого ми не варті майбутнього! Саме цими словами хочеться розпочати статтю про історію нашого факультету!  Наша історія – це досвід, досвід, який ти переймаєш. Освічена людина завжди розуміє, що без минулого не має сучасного, без традиційного не має нового, без колишнього не має теперішнього. Для нас, наша історія – це не просто минуле, це й наша душа і клопітка праця.

завідувач кафедри доктор  с.-г.наук, професор Гуменюк Г.Д

У 2001 році при факультеті ветеринарної медицини було створено кафедру «Стандартизації та сертифікації с.-г. продукції»  завідувач кафедри доктор  с.-г.наук, професор Гуменюк Г.Д.

Рисунок8

2002р. створено факультет якості і безпеки продукції АПК декан факультету якості і безпеки продукції АПК доктор біологічних наук, професор Мельничук Сергій Дмитрович.

Рисунок11

2003р. декан факультету якості і безпеки продукції АПК  доцент Карповський Валентин Іванович.

Рисунок12

2004р. декан факультету якості і безпеки продукції АПК доктор ветеринарних наук, професор Якубчак Ольга Миколаївна.

2006р. декан факультету якості, стандартизації та сертифікації продукції АПК   доцент Новожилова Є.В.

У 2006 році  трансформували факультет  якості, і безпеки продукції АПК у факультет якості, стандартизації та сертифікації продукції АПК  з підпорядкування проректору з навчальних та науково-виробничих питань якості, стандартизації і сертифікації продукції АПК.
2009р. створили ННІ якості і стандартизації продовольства та харчових технологій та вивели із підпорядкування  ННІ ветеринарної медицини та якості і безпеки продукції тваринництва факультет якості стандартизації та сертифікації продукції АПК.
к.т.н доцент Баль-Прилипко Л.В.

 2009р. декан факультету якості, стандартизації та сертифікації продукції АПК к.т.н доцент Баль-Прилипко Л.В.  bplv@mail.ru

2010р. за наказом ректора НУБіП України № 523 від 28.05.2010р. факультет якості, стандартизації та сертифікації продукції АПК перейменовано на факультет харчових технологій та управління якістю продукції АПК.

Мета діяльності факультету полягає в наступних засадах:

  • професійне управління питаннями якості, безпеки, стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції в період її виробництва, транспортування, переробки, зберігання і реалізації;
  • створення екологічно-безпечних технологій виробництва, переробки та зберігання продукції АПК;
  • створення сучасних методів управління якістю та безпекою сировини та харчових продуктів;
  • розширення використання альтернативних видів сировини та енергоносіїв для одержання харчових продуктів;
  • розробка, удосконалення та введення у практику наукових методів та інноваційних технологій, які б забезпечували виробництво якісної та безпечної продукції;
  • адаптація навчальних планів і програм підготовки фахівців до умов майбутньої діяльності;
  • підготовка висококваліфікованих фахівців з харчових технологій та якості, стандартизації і сертифікації продукції АПК.

Comments: